Nederlands
English
Deutsch

Privacyverklaring Hotel Het Princenjagt

Privacy is belangrijk bij Hotel Het Princenjagt. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend:

1. Voor het nachtregister van de politie, zodat bij calamiteiten bekend is wie er in Het Princenjagt verblijven.
2. Om direct contact op te kunnen nemen als de gast iets vergeten is.
3. Voor de controle van de belastingdienst en aangifte toeristenbelasting.
4. Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.


Onze Diensten

Gasten nachtverblijf aanbieden inclusief ontbijt. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.


Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig voor onze administratie, zodat we weten welke gasten en hoeveel gasten er bij ons verblijven.
Wanneer je bij Het Princenjagt een aanvraag /reservering maakt, verwerken we de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres;
Nationaliteit
Paspoortnummer
Beroep (werkgasten)
Datum aankomst – Datum vertrek – Aantal nachten
Reden van verblijf
Aantal volwassenen
Aantal kinderen – leeftijd kinderen
Ontbijt-tijd – koffie – thee – melk
Handtekening


Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uitvoering van de overeenkomsten. Registratie van het aantal personen. We verwerken persoonsgegevens om met de relevante controlerende instanties te communiceren. Nachtregistratie.


Klantenservice.

We gebruiken de gegeven informatie om de gasten en onszelf te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Bv: ontbijt-tijd info. En om andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren (info over eventuele allergieën, extra bedden ed.).


Klantcontact en communicatie.

We gebruiken persoonsgegevens om, in verband met onze dienstverlening te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvangt men, indien nodig, van ons facturen en kunnen wij communiceren bij problemen, om problemen op te lossen en om gasten uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.


Marketing.

We willen onze gasten via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. Men heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor informatievoorziening.


Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen.

We gebruiken persoonsgegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we persoonsgegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we persoonsgegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.


Wettelijke verplichtingen.

We kunnen persoonlijke informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie/belastingdienst).


Verbetering en personalisering van onze producten en diensten.

We gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.


Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement.

Indien een gast problemen ondervindt met één van onze medewerkers, producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals naam en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.


Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage.

Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.


Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals gemeentes, accountant en belastingdienst. Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en diensten te verlenen zoals het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het kunnen communiceren in verband met onze diensten, als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten.

Om in voorkomend geval onze overeenkomst te handhaven, wanneer bijvoorbeeld niet voor het verblijf wordt betaald, kunnen we persoonlijke informatie met een incassobureau delen. Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen. Het delen van gegevens binnen de onderneming vindt uitsluitend plaats ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten, onze dienstverlening aan gasten zoals omschreven in deze privacyverklaring.


Waar worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard.

Voor hosting worden persoonsgegevens bewaard en verwerkt ten kantore van Het Princenjagt. Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel/accountant op ons kantoor in Het Princenjagt te Middelburg.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
We verwijderen persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.


Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld:
1 voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.
2 ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling.
3 ter archivering.
4 om fraude of misbruik van onze diensten op te voorkomen
5 de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.Vragen en klachten

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met Marleen en Jos Roozen

Verantwoordelijke entiteit

Jos en Marleen Roozen
Hotel Het Princenjagt
Nederstraat 2
4332 AZ Middelburg
0118613416-0653455441
www.hotelhetprincenjagt.nl - info@hotelhetprincenjagt.nl
En geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 22038198